Nie podam ręki nikomu!

Nie podam ręki nikomu, kto nie wie jak jego prababka z domu” – M. Wańkowicz. Ten cytat mógłby rozpoczynać hymn genealogów. A czy ty znasz imiona swoich prababek?. Było ich aż cztery. Spróbujcie to ustalić w swojej rodzinie, a zobaczycie, że to nie jest wcale takie proste. Często nie przywiązuje się do tego wagi, a szkoda. Ustalając te fakty możemy poznać własne korzenie oraz historię swoich przodków. Tym wszystkim należy się zająć jak najszybciej bo czas nieubłaganie ucieka zabierając tych najstarszych i najwięcej pamiętających.

więcej w pliku do pobrania

Autor: Andrzej Sasal

Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej.

Lech Frączek

Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej.

 

Kraków 2012

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości badawczych jakie otwierają przed historykami księgi metrykalne, źródło coraz częściej wykorzystywane przez badaczy zajmujących się dziejami społeczno-gospodarczymi, demografią historyczną, historią kościoła, onomastyką oraz genealogią. Przydatność rejestrów metrykalnych dla historyków jest już obecnie uważana za oczywistą albowiem są one źródłami o wysokiej wiarygodności. Jako najważniejsze ich zalety można wymienić chociażby: powszechność występowania, fakt iż obejmowały swoim zainteresowaniem wszystkie warstwy społeczne, małą zmienność treści poszczególnych zapisów (co pozwala na miarodajne porównania zmian różnych aspektów demograficznych w czasie), fakt iż tworzone były one niemal natychmiast po danym wydarzeniu, czy wreszcie bardzo szeroki zakres informacji jakie zawarte były w metrykach. Nie do przecenienia jest to, iż proces tworzenia ksiąg metrykalnych oraz ich przechowywanie znajdowały się pod stałą kontrolą instytucji Kościoła katolickiego oraz władz cywilnych, co w sposób oczywisty podnosiło jakość wyżej wymienionych źródeł.

więcej w pliku do pobrania

Autor: Lech Frączek