Dokumenty cechowe jako źródło do badań genealogicznych na podstawie akt cechowych miasta Szczekociny

 Wstęp

 Badania genealogiczne stwarzają przed historykami konieczność oparcia się na materiale źródłowym. Obecnie najczęściej w tym celu wykorzystywane są księgi metrykalne co ze względu na ich liczne zalety jest w pełni uzasadnione. Poszukiwanie przodków można jednak kontynuować rozszerzając bazę źródłową o inne kategorie źródeł między innym o dokumenty cechowe[1] .

Wykorzystanie akt cechowych może stanowić pomoc dla genealoga w ustalaniu filiacji, kolicji oraz chronologii. Może również przynieść liczne informacje uzupełniające. Źródła cechowe pomagają poznać okoliczności konkretnych wydarzeń z życia rodziny, szczegółowo określić zawody, którymi trudnili się przodkowie, prześledzić ich migracje, poznać okoliczności różnych konfliktów bądź kontraktów, przybliżyć realia życia gospodarczego, wreszcie potrafią dostarczyć informacji dotyczących wykształcenia, mentalności a nawet wyglądu fizycznego poszczególnych osób.[1] Należy w tym miejscy wyraźnie zaznaczyć oczywisty skądinąd fakt istnienia w miastach oraz miasteczkach dużej grupy rzemieślników nie zrzeszonych w cechach zarówno katolików jak i izraelitów. Nazywani najczęściej partaczami nie wytwarzali tulu dokumentów co bractwa cechowe i w konsekwencji zachowało się o nich znacznie mniej informacji.

więcej w pliku do pobrania

Autor: Lech Frączek

2 thoughts on “Dokumenty cechowe jako źródło do badań genealogicznych na podstawie akt cechowych miasta Szczekociny

  1. Witam, czy jest mozliwosc otrzymania kopi lub skanu, dokumentu cechowego garcarzy z Secemina. Pisze Pan na ten temat w swoim opracowaniu. Dokument znajduje sie w archiwum Ryszardz Gebusia. Pochodze z rodziny garsarskiej z Secemina. Mateusz Gosek (1695-1769) cechmistrz byl moim prapra…dziadkiem.
    Przepraszam za niewyrazne litery, ale nie mam polskiego alfabetu. Mieszkam w Paryzu. Dziekuje i pozdrawiam. Karina Gosek

  2. Nie posiadamy takich dokumentów.Dysponentem akt cechowych jest Archiwum Państwowe w Kielcach i tam należy się zwrócić o skan.

    pozdrawiam,
    Kornelia Major

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *