Raport wójta Guzowskiego z 1863 roku

Niedawno w dniu 2 lutego minęła 153 rocznica, kiedy to Suchedniów został spalony w czasie powstania styczniowego 1863 roku. W ubiegłym roku w styczniu zamieściłem wiele informacji dotyczących tamtych wydarzeń-/Szymon Piasta –blog Nasz Suchedniów/.Teraz dzięki Andrzejowi Sasalowi, aktywnemu członkowi Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” ukazało się jego opracowanie graficzno-językowe notatki służbowej Guzowskiego, wójta Suchedniowa w 1863 roku. Andrzej Sasal należy do niewielkiego grona osób, które pasjonują się historią naszego miasta i udostępnił w/w dokument pozyskany z Archiwum Państwowego w Radomiu. Będą również kolejne opisy, dotyczące między innymi odszkodowań za spalone domostwa.

Do Naczelnika powiatu Opoczyńskiego, Wójta Gminy Suchedniów, rapport Suchedniów dnia 27/8 lutego 1863 nr 107   szczegóły w pliku do pobrania autor Andrzej Sasal