Spotkanie dnia 5 lutego 2024 r.

Zapraszam na spotkanie dnia 5 lutego 2024 r. o godz.17.00 do Muzeum Historii Kielc ul. Św. Leonarda 4.

Temat; Ciekawi ludzie i zdarzenia z Kielc w okresie międzywojnia.

Spotkanie prowadzi Kornelia Major