W DAWNYCH KIELCACH

Dawne  akta  miasta  Kielc zgromadzone  w  Archiwum Państwowym w Kielcach w zespole nr  122  to  prawdziwa  kopalnia  wiedzy  dla  genealogów.
W tej  kategorii  na  naszej  stronie  będziemy  umieszczać najciekawsze nasze opracowania z przeglądanych  akt.
Zaczynamy  od z.122 s.1-Cechy rzemieślnicze  miasta  Kielc tyczące:
” Do Szanownej Rady Miejskiej Miasta Kielc- Urząd Starszych Zgromadzenia Stolarzy w mieście Kielcach z urzędu  swego ma honor przedstawić Szanownej Radzie Miejskiej listy Majstrów Wykwalifikowanych w mieście Kielcach egzystujących jako:
1.   Xawery Michałowski      -starszy
2.   Józef Kaczorowski           podstarszy
3.   Józef Kappe                      majster
4.   Walenty Baruszyński            ”
5.   Ignacy  Milkina                      ”
6.   Franciszek  Futerski             ”
7.   Jan  Zakowski                       ”
8.   Aleksander Zarzycki           ”
9.   Hilary   Pikulski                   ”
10.  Franciszek Balmasiński    ”
11.  Teofil  Szuleński                ”

dnia 24 sierpnia 1862 r.
starszy zgromadzenia -Ksawery Michałowski  ( podpis )
podstarszy                    – Józef Kaczorowski        ( podpis )