zgony

M – plik posortowany po nazwisku zmarłego
K
– plik posortowany po nazwisku matki zmarłego
pliki najlepiej pobierać używając prawego klawisza myszy i opcji zapisze element docelowy jako…

Bedlno 1810-1947 M K autor indeksów Jacek Kundzik
Chełmce 1770-1926 M autor indeksów Bożena Balawender
Drugnia 1875-1914 M K autor indeksów Edward Jabłoński
Pierzchnica 1786-2009 M K autor indeksów Edward Jabłoński
Świętomarz 1771- 1910 M autor indeksów Bożena Krajewska