małżeństwa

M – plik posortowany po nazwisku oblubieńca
K
– plik posortowany po nazwisku oblubienicy
pliki najlepiej pobierać używając prawego klawisza myszy i opcji zapisze element docelowy jako…

Bedlno 1810-1928 M K autor indeksów Jacek Kundzik
Chełmce 1770-1921 K autor indeksów Bożena Balawender
Drugnia 1875-1914 M K autor indeksów Edward Jabłoński
Pierzchnica 1775-1936 M K autor indeksów Edward Jabłoński
Świętomarz 1662-1910 M K autor Bożena Krajewska
Tarczek 1795-1913 M K autor indeksów Bożena Krajewska