Zarząd Świętogenu

Kornelia Major – Prezes
Ryszard Żelazny – V-ce Prezes
Ewa Pabian – Skarbnik- sekretarz
Maciej Terek – Członek Zarządu
Leszek Dziedzic – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna :

Stefan Jackowski           – Przewodniczący
Jolanta Michniewska   –  Sekretarz
Grzegorz  Bryk            –  Członek