Zarząd Świętogenu

Kornelia Major – Prezes
Ryszard Żelazny – V-ce Prezes
Ewa Pabian – Skarbnik- sekretarz
Maciej Terek – Członek Zarządu

Ewa Nocula-Członek Zarządu
Leszek Dziedzic – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna :

Stefan Jackowski           – Przewodniczący
Jolanta Michniewska   –  Sekretarz
Jerzu  Użyczak               –  Członek