Spotkanie 4 września 2017 r.

Zapraszam  dnia 4   września 2017 r. o  godz. 17.00 do  Muzeum  Historii  Kielc ul.Św.  Leonarda 4  na  nasze spotkanie.

Temat : Wybrane  fakty z  życia rodziny  Żeromskich.

Spotkanie  prowadzi :  Janina  Hyb